16/09/2018

El xeito, l’art de pesca de les Sardinetes Premium 8/10

Les sardinetes ESPINALER Premium 8/10 es pesquen a les Ries Gallegues amb el xeito, un art de pesca tradicional, selectiu i sostenible.


Espinaler incorpora un nou producte a la gamma Premium: És la Sardineta Premium 8/10, pescada a les Ries Gallegues per mitjà del xeito. És un producte d’alta qualitat lligat a una pesca sostenible, selectiva i tradicional.

Només 425 petites embarcacions estan autoritzades a pescar a Galícia amb aquest art de pesca ancestral, un dels menys agressius pel medi marí i per l’espècie.

Què és el xeito?

El xeito consisteix en un enmallat de deriva: una xarxa que per un extrem s’enganxa a l’embarcació i per l’altre, navega a la deriva. Tècnicament està format per dos nivells: el superior consta d’un sistema de flotació per boies que permet el calat a profunditat variable, i l’inferior permet la captura selectiva de les sardinetes.

En intentar travessar la xarxa, les sardinetes que no passen per la llum de malla per la seva mida, s’enganxen i queden atrapades per les brànquies. Amb el xeito, la sardina manté més l’escama i sol tenir la carn més ferma, ja que no s’aixafa amb les altres, com passa amb altres formes de pesca. A més, la sardineta es retira del xeito manualment, una a una.