Sostenibilitat

La nostra alta exigència en els paràmetres de qualitat en cadascun dels nostres productes no pot anar desvinculada del nostre respecte pel medi ambient. De la naturalesa obtenim la nostra matèria primera, pel que el nostre deure és respectar-la i contribuir a la seva preservació per poder gaudir dels recursos que ens brinda durant moltes més generacions.

Espinaler es compromet a no utilitzar aquelles matèries primeres que procedeixin d’un aprofitament no respectuós amb el medi ambient. Conèixer l’origen d’aquestes ens permet, a més de controlar tota la cadena de valor dels nostres productes, vetllar per la supervivència de la biodiversitat, així com dels recursos marins i vegetals.

Els principis del nostre compromís sostenible són:

– L’adquisició de matèries primeres que procedeixin de pesquers o cultius marins sostenibles i responsables.

– La protecció del medi ambient marí, la conservació dels seus recursos, així com de la seva biodiversitat marina.

– La transparència i bones pràctiques en processos, compromisos i accions.

Dolphin Safe

Els arts de pesca utilitzats en la captura dels nostres túnids protegeixen els dofins.

 

Metall i Estoigs Reciclables

Els estoigs i llaunes de tots els nostres productes són 100% reciclables, contribuint a disminuir l’impacte mediambiental.