09/03/2017

Espinaler sorteja cada mes un lot de productes

Espinaler aposta per aquest concurs mensual per segon any, amb l’objectiu de premiar la fidelitat dels seus clients i consumidors.

Cada mes es posa en marxa un nou concurs a les xarxes socials de la marca.

.- Per participar cal compartir una fotografia inèdita, pròpia i representativa dels productes de la marca a Twitter o Instagram.

.- Perquè la participació sigui efectiva, la foto s’ha de compartir de manera pública al compte de cada usuari.

.- És imprescindible que el missatge contingui el coixinet #Espinaler.

.- Les fotografies participants poden ser preses tant als locals de la marca com en d’altres establiments; així com a la pròpia llar, a l’aire lliure, o on la imaginació del participant vulgui!

.- Les fotografies han de transmetre de manera explícita l’experiència Espinaler.

El concurs finalitza l’últim dia de casa mes. Espinaler publicarà la fotografia guanyadora a través de les xarxes socials corresponents durant els primers dies del mes següent.

Salut i vermut!