Compromís de qualitat

Des de la seva fundació el 1896, a l’ESPINALER treballem per mantenir el rigor qualitatiu que ens ha caracteritzat.

A l’ESPINALER entenem que el més important és satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients. Som conscients que l’excel·lència només es pot aconseguir tenint com a objectiu la seguretat, la qualitat i la legalitat dels productes que comercialitzem, controlant el procés de captura, elaboració i envasament des del mar, o la terra, fins a la taula.

A l’ESPINALER procurem seleccionar els millors ingredients al seu lloc d’origen i intentem produir de manera responsable aliments que millorin la qualitat de vida dels nostres consumidors. En la nostra política de qualitat també estan implicats els processos d’elaboració i distribució, així com la presentació final al consumidor. Realitzem un seguiment exhaustiu dels processos d’elaboració, sobretot en aquelles etapes crítiques per a la qualitat del producte, i realitzem verificacions tant a la planta com al laboratori.

Assegurar la màxima qualitat i seguretat alimentària de tots els productes que se serveixen als nostres establiments, així com els que es comercialitzen amb marca pròpia, és un dels principis bàsics de l’ESPINALER. És per a nosaltres una màxima que exigim també als proveïdors.

Som conscients que les nostres activitats han de contribuir a l’objectiu permanent de millora, per això implementem totes aquelles accions que estan al nostre abast per aconseguir-ho.