Política de privadesa

CA L’ ESPINALER, S.L., com a titular del lloc web. www.espinaler.es , exposa en aquesta secció la Política de Privadesa, sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar, quan visiti la pàgina web de la nostra titularitat. En el tractament de dades de caràcter personal, CA L’ ESPINALER, S.L. garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

A través de la seva pàgina Web o per altres vies (per exemple, les xarxes socials), CA L’ ESPINALER, S.L. recapta en ocasions dades de caràcter personal. Pel que informa a tots els usuaris que les dades remeses o subministrats en aquesta pàgina web o per les vies anteriorment exposades, seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual el responsable d’aquest fitxer és CA L’ ESPINALER, S.L. amb NIF B-59.099.457 i domicili social a: AV.PROGRES, 47-P.I. ELS GARROFERS , 08340 VILASSAR DE MAR

CA L’ ESPINALER, S.L. es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades a qualsevol moment, amb la finalitat d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats.

QUALITAT I FINALITAT

L’Usuari que faciliti dades de caràcter personal és responsable de que la informació que proporcioni sigui certa, respon de la seva veracitat i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada. L’Usuari serà l’únic responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi al CA L’ ESPINALER, S.L.

Totes les dades sol·licitades a través de CA L’ ESPINALER, S.L., són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, CA L’ ESPINALER, S.L., no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Les dades de l’usuari seran tractades amb les finalitats descrites a continuació, per la qual cosa accepten expressament i de forma lliure i inequívoca el seu tractament per a les següents finalitats:

  1. Les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.
  2. Amb caràcter general, per atendre les seves sol·licituds, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari en aquesta Web.
  3. Per informar-li sobre noves activitats, productes i serveis de CA L’ ESPINALER, S.L., enviar comunicacions comercials o publicitàries per e-mail, fax, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar aquestes comunicacions. Les mateixes, sempre seran relacionades amb els nostres productes, serveis o promocions, així com aquells productes o serveis que puguem considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses o partners amb els quals mantinguéssim acords de promoció comercial. En aquest cas, garantim que aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot caso aquestes comunicacions comercials realitzades per part de CA L’ ESPINALER, S.L., i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
  4. Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries o estadístics.

Aquesta mateixa informació podrà oferir-se’ls o remetre-se’ls en fer-se seguidor dels perfils de CA L’ ESPINALER, S.L. a les xarxes socials que enllacen aquest Lloc web, per la qual cosa al fer-se seguidor, consent expressament el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, en compliment de les presents, així com de les condicions particulars i polítiques de privadesa de les mateixes. El fet de convertir-se en amic o seguidor dels perfils de CA L’ ESPINALER, S.L. implica l’autorització per al tractament de les dades amb aquesta finalitat. Si desitgen deixar de rebre aquesta informació o que aquestes dades siguin cancel·lades, poden donar-se de baixa com a seguidors dels nostres perfils en aquestes xarxes. A més, els seguidors en xarxes socials podran exercir els drets que la Llei els confereix, si bé, ja que aquestes plataformes pertanyen a tercers, les respostes als exercicis de drets per part del CA L’ ESPINALER, S.L. quedaran limitades per les funcionalitats que permeti la xarxa social que es tracti, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi aquestes condicions.

DADES DE TERCERS

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que es disposa en l’article 5.4. LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de CA L’ ESPINALER, S.L.

EXERCICI DE DRETS

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a CA L’ ESPINALER, S.L., AV.PROGRES, 47-P.I. ELS GARROFERS , 08340 VILASSAR DE MAR. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

De la mateixa manera, l’usuari podrà revocar qualsevol consentiment o donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: espinaler@espinaler.es

ÚS DE COOKIES

En el CA L’ ESPINALER, S.L. respectem la privadesa dels nostres visitants, per conèixer més informació sobre l’ús de cookies a la nostra web poden consultar el següent enllaç “Política de cookies”.

SEGURETAT

CA L’ ESPINALER, S.L., ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. Així mateix utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Si bé l’usuari reconeix expressament que la seguretat en Internet no és inexpugnable.